Tijdens de opening van de Kermis in Belfeld op vrijdag 25 september 2015, kreeg de Stichting Cultuur en Sport, vanuit de Belfeldse gemeenschap de Good Gedaon uitgereikt. Dit werd gedaan door Bertil Hoezen, voorzitter van de Dorpsraad. De Dorpsraad is de initiatiefnemer van deze onderscheiding, welke als blijk van waardering kan worden verleend aan een persoon of organisatie, die zich op buitengewone wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Belfeldse gemeenschap. Het is een in brons gegoten beeld, circa 15 cm hoog, ontworpen door de Belfeldse kunstenaar Sjer Jacobs.

Een selectiecommissie besluit, op voordracht vanuit de Belfeldse gemeenschap, over de toekenning van de “Good gedoan”. Zij hanteren hiervoor een aantal criteria.
De Stichting kreeg de onderscheiding toegekend vanwege hun buitengewone verdiensten voor de Belfeldse gemeenschap.

De Stichting bestaande uit leden van voetbalvereniging Belfeldia en Harmonie Kunst na Arbeid, heeft zich de afgelopen vijf jaar in het bijzonder ingezet voor het voortbestaan van de Kermis in Belfeld. Een bijna doodgebloede kermis kwam weer tot leven en de traditionele kermisloop werd weer in ere hersteld. Met de uitreiking van de Good Gedaon werden de heren Jan Hillekens, Paul Krantzen, Cees Butter, Peter Görlach, Jan Dings en Ruud van Willick, extra in het zonnetje gezet voor hun werk en inzet voor de Stichting en voor Belfeld en omstreken. De hoop werd uitgesproken dat de Good Gedaon voor de Stichting een stimulans is om ook nog in de toekomst mooie activiteiten te organiseren voor Belfeld.