Op dit moment bestaat de stichting uit een 7 koppig bestuur. Dit zijn de mensen die in grote lijnen de organisatie op zich nemen. Vanuit hier zijn er kleinere commissies met minimaal 1 bestuurslid welke de taken onderling verdelen per onderwerp. Momenteel heeft de stichting onderstaande bestuurssamenstelling:

Paul KrantzenVoorzitter
Thuur PeetersSecretaris
Jeroen KurstjensPenningmeester
Peter Görlach
Jan Dings
Tom Schatorie
Jens van den Bongard