Steun Stichting Cultuur & Sport Belfeld

Voor de negende keer wordt op vrijdag 27 september tot en met maandag 30 september 2019 in Belfeld de Kermis georganiseerd. Stichting Cultuur en Sport Belfeld is een samenwerkingsverband tussen Harmonie Kunst na Arbeid en voetbalvereniging Belfeldia. Beide verenigingen hebben de krachten gebundeld om jaarlijks de kermis in Belfeld te organiseren. Stichting Cultuur & Sport Belfeld zorgt ervoor dat het Muldersplein gedurende dit weekend weer vol staat met kermisattracties. Daarnaast organiseert Stichting Cultuur en Sport Belfeld op zondag de traditionele Kermisloop.
Ook dit jaar: op zaterdag 28 september een ontspannende wandeltocht voor jong en oud door de mooie Belfeldse omgeving!

Ondersteuning evenement
De organisatie van dit evenement vergt veel tijd en werk en brengt de nodige kosten met zich mee. Om de kosten te beperken wordt een groot deel van de voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden door vrijwilligers van Harmonie Kunst na Arbeid en voetbalvereniging Belfeldia ingevuld. Tevens wordt deze kermisloop mogelijk gemaakt door Fysio Fitness Belfeld welke bereid is gevonden om hun naam aan de kermisloop te verbinden.

Het comité van aanbeveling deelt de mening dat de organisatie van dit cultureel en sportief evenement voor alle daarbij betrokken partijen goede PR kan opleveren. Ook om die reden spreekt het voor zich dat Harmonie Kunst na Arbeid en voetbalvereniging Belfeldia op eigen wijze bijdragen.

Sponsoring
Met alleen de bijdrage van harmonie en Voetbalvereniging zijn de te maken financiële kosten uiteraard nog niet volledig gedekt. Om die reden willen wij u de vraag voorleggen of u als sponsor zou willen bijdragen aan de kosten, organisatie en uitstraling van dit evenement. Stichting Cultuur & Sport Belfeld gebruikt de eventuele opbrengsten voor continuïteit van dit cultureel en sportief evenement en daarnaast ter financiële ondersteuning van de jeugdafdelingen van beide verenigingen, want de jeugd is de toekomst van elke vereniging.
Verder is het zo dat vanaf de vorige editie wij besloten hebben een gedeelte van de eventuele opbrengst ten goede te laten komen aan een nader te bepalen en maatschappelijk aansprekend doel.
De komende tijd zullen wij het doel voor dit jaar vaststellen.

Indien u tot sponsoring bereid bent, wordt de naam en logo van uw bedrijf desgewenst in de huis aan huis folder en op diverse media waaronder onze deze site vermeld. Uiteraard is het ook mogelijk om een vlag, banner of stand van uw bedrijf langs het parcours te plaatsen of anderszins reclame voor uw organisatie te maken. Het complete overzicht, met toelichting van de sponsormogelijkheden vindt u in de bijlage hierbeneden.
Graag overleggen wij desgewenst nader met u over de mogelijkheden of uw wensen in dit verband.

Informatie – contact
Wij kunnen ons voorstellen dat u behoefte heeft aan nadere informatie of contact met het organisatie comité, alvorens u besluit bij te dragen aan dit evenement. U kunt daarvoor desgewenst contact opnemen met de hierbeneden genoemde vertegenwoordigers van het organisatiecomité. In aansluiting daarop zal het organisatiecomité ook zelf contact met u opnemen om de mogelijkheden / wensen tot sponsoring persoonlijk met u te bespreken / af te stemmen.
Contactpersonen Stichting Cultuur en Sport Belfeld aangaande Sponsoring:

Jan Dings of Jan Hillekens
06-13322590 06-47949309

Email via sponsoring@cultuurensportbelfeld.nl

Tot slot
Met u hechten wij aan een goed verloop van dit evenement, waarin naar de huidige verwachting een 300-tal deelnemers aan de Fysio Fitness Kermisloop zullen deelnemen.

In de hoop op uw (financiële) bijdrage aan een goed verloop van dit evenement,

Met vriendelijke groeten en alvast bedankt,
Namens commissie sponsoring Cultuur en Sport Belfeld:

Jan Dings
Jan Hillekens

En het comité van aanbeveling,

John Engelen Theo Tosserams
voorzitter voorzitter
Voetbalvereniging Belfeldia Harmonie Kunst na Arbeid