Ook Kermis Belfeld gaat in 2020 helaas niet door!

De huidige onzekere situatie in ons land en in de wereld heeft ons vele hoofdbrekens bezorgd om tot een beslissing te komen over het wel of niet door laten gaan van de Kermis 2020 met de Fysiofitness Belfeld Kermisloop, de van Lier Schoenen Belfeld wandeltocht en Rock ’n Rollercoaster.

Na veel wikken en wegen hebben ook wij besloten dit jaar bovenstaande evenementen, die van vrijdag 25 t/m maandag 28 september zouden plaatsvinden, niet te organiseren.

De onzekere situatie over het wel of niet verkrijgen van de vergunning, de onzekerheid bij vele van onze sponsoren en het allerbelangrijkste de zorg over de gezondheid en veiligheid van onze vrijwilligers, bezoekers en deelnemers, heeft ons hiertoe doen besluiten.

Tel hierbij op dat het handhaven van de regels op en rondom het Kermisterrein nagenoeg onmogelijk is, dan zal het duidelijk zijn dat wij het, alles bij elkaar genomen, onverantwoord vinden om al deze evenementen dit jaar door te laten gaan.

Natuurlijk realiseren wij ons terdege dat onze beslissing, die wij op dit moment en in de huidige situatie moesten nemen, zowel tot begrip als tot onbegrip zal leiden.

Echter wij zijn van mening dat deze beslissing, hoe spijtig ook, de enige juiste is die wij met de huidige kennis kunnen nemen.

Uiteraard hopen wij op begrip en hopen wij velen van 24 t/m 27 september 2021 (weer) te mogen begroeten om dan alsnog het 10-jarig jubileum met ons te vieren.

Namens de Stichting Cultuur en Sport Belfeld,
Jan Hillekens, vz.