Kermis 2021

Beste lezer,

Na veel wikken en wegen hebben wij in goed overleg met de gemeente moeten besluiten ook dit jaar alle kermis en kermisactiviteiten welke zouden plaatsvinden van 24 t/m 27 september, te annuleren (inclusief Rock ’n Rollercoaster welke op de zaterdagavond in De Hamar zou plaatsvinden).

De onzekere situatie over het wel of niet verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen, de buitenproportionele maatregelen die wij zouden moeten treffen en het allerbelangrijkste de zorg over de gezondheid en veiligheid van onze vrijwilligers, bezoekers en deelnemers, heeft ons hiertoe wederom doen besluiten.

Tel hierbij nog op dat wij in de huidige situatie ongetwijfeld met forse extra kosten geconfronteerd zouden worden, dan zal het duidelijk zijn dat wij het, alles bij elkaar genomen, helaas weer onverantwoord vinden om al deze evenementen dit jaar door te laten gaan. Het zou de doodsteek voor onze (kleine, op vrijwilligers gebaseerde) Stichting alsmede kermis Belfeld kunnen betekenen.

Natuurlijk realiseren wij ons terdege dat onze beslissing, die wij op dit moment en in de huidige situatie moeten nemen, zowel tot begrip als tot onbegrip zal leiden.

Echter wij zijn van mening dat deze beslissing, hoe spijtig ook, de enige juiste is die wij met de huidige kennis kunnen nemen.

Kermis Belfeld staat voor gezelligheid, kind vriendelijkheid, combinatie met horeca en een feestje van en voor jong en oud met een open karakter! Corona, en de vereiste Corona-proof maatregelen, doen hier natuurlijk enorm afbreuk aan…

Uiteraard hopen wij op begrip en hopen u van 23 t/m 26 september 2022 te mogen begroeten om dan alsnog het 10-jarig jubileum met ons te vieren.

Namens Stichting Cultuur en Sport Belfeld,

Jan Hillekens
Voorzitter